ระเบิดหัว  เร่งหัว  เพิ่มน้ำหนัก   เพิ่มปริมาณแป้ง

อัตราใช้สาร ที-เอส-3000  15  กก. ผสมปุ๋ยเคมี  50 กก.

มันมีอายุประมาณ 4-5เดือน ใส่ สารที-เอส-3000  15 กก.ผสมปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือ สูตรที่ท่านต้องการ อัตรา 50กก.ผสมกันหว่านในอัตรา 15 -25 กก./ไร่  กระตุ้นระบบลงหัว  เร่งลงหัว เพิ่มจำนวนหัว  เพิ่มขนาด เพิ่มแป้ง เพิ่มน้ำหนัก เสริมสร้างความแข็งแรงแก่เซลล์ผิวพืชเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อต้านโรคและแมลง ช่วยปรับสภาพดินไม่ให้เป็น กรด-ด่าง เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับดินทำให้โครงสร้างของดินโปร่ง

 

ที่มา  http://www.boontham.com/index.php?mo=3&art=377116

Advertisements