ผลิตภัณฑ์สำหรับ มันสำปะหลัง

เร่งการเจริญเติบโต  เพิ่มผลผลิต


                                                                                                           

ไฮ-แม็ก อัตราใช้  30-50 ซีซี/ น้ำ 20 ลิตร 

– ไฮ-แม็ก 20 ซีซีผสมน้ำ 10 ลิตรแช่ในท่อนมันประมาณ 4-8 ชั่วโมง เพื่อเร่งการแตกรากและทำให้แตกใบได้เร็วหลังการปลูก
 ฉีดพ่นทางใบใช้  ไฮ -แม็ก 30-50 ซีซี ประมาณ 5 -10  ฝา ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นในช่วงเย็นในเวลาที่อากาศไม่ร้อน ฉีดพ่นหลังจากมันเริ่มแตกใบอ่อนหรือมันมีอายุประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นให้ฉีดพ่นเมื่อต้องการเร่งการเจริญเติบโตทุก 15-20 วัน

ประโยชน์

– เร่งการเจริญเติบโต แตกใบอ่อน  ลำต้นแข็งแรง ใบสวย ใบใหญ่

– ทำให้ได้หัวมันที่มีน้ำหนักเปอร์เซ็นต์แป้งสูงมีคุณภาพดี  เพิ่มน้ำหนัก  เพิ่มคุณภาพผลผลิต

– ทำให้ประหยัดต้นทุนได้ 50-70 %  ลดต้นทุนในการผลิต และยังปรับให้สภาพดินดี ไม่เสีย ไม่เปรี้ยว เร่งการย่อยสลายของซากพืชในดิน เร่งการแตกของก้อนดินขนาดใหญ่

 

ที่มา  http://www.boontham.com/index.php?mo=3&art=377116

Advertisements