ผีเสื้อกลางวัน-ผีเสื้อกลางคืนผีเสื้อ เป็นแมลงชนิดหนึ่งอยู่ในอันดับ Lepidoptera และถูกแบ่งลงไปอีกเป็น 2 อันดับย่อย (suborder)  คือ อันดับย่อยผีเสื้อกลางวัน (Butterfly)  และอันดับย่อยผีเสื้อกลางคืน (Moth)

ผีเสื้อส่วนใหญ่ในโลกจะเป็นผีเสื้อกลางคืน

ความแตกต่างระหว่างผีเสื้อกลางวันและผีเสื้อกลางคืน 
1. หนวดผีเสื้อกลางวัน ตรงโคนจะเรียวเล็กและตรงปลายจะเป็นปุ่มใหญ่กว่าตรงโคน ส่วนหนวดของผีเสื้อกลางคืนนั้นมีหลายแบบ
2. ไม่มีอวัยวะยึดเกี่ยวปีกหน้าและปีกหลัง  ซึ่งต่างจากผีเสื้อกลางคืน
3. ลำตัวของผีเสื้อกลางวันผอมบางมีเกล็ดปกคลุมน้อย  ส่วนผีเสื้อกลางคืนนั้นลำตัวอ้วนมีเกล็ดปกคลุมค่อนข้างหนา
4. เวลาเกาะผีเสื้อกลางวันจะชูปีกขึ้นตั้งฉากกับพื้นจะมีบ้างที่กางปีกขนานกับพื้น   ส่วนผีเสื้อกลางคืน จะกางปีกขนานกับพื้นแต่ปีกจะลู่ลงมากกว่า
5. ผีเสื้อกลางวันจะหากินในเวลากลางวัน แต่อาจมีบางชนิด เช่น กลุ่มผีเสื้อสายัณห์หรือผีเสื้อบินเร็ว  กลุ่มผีเสื้อหน้าเข็มชอบหากินในตอนเช้ามืดหรือตอนพลบค่ำ ผีเสื้อกลางคืนจะหากินในเวลากลางคืนเป็นส่วนมาก  แต่ผีเสื้อกลางคืนบางชนิดหากินในเวลากลางวัน  เช่น ผีเสื้อทองเฉียงพร้า ผีเสื้อหนอนคืบสะใบแดง ผีเสื้อหนอนมะไฟลายเลียน เป็นต้น

ที่มา     http://www.rakpangsida.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=539149749

Advertisements